kalolechenie.info

Научни публикации

Написана от Публикувана в: Статии
Статии в международни научни списания и сборници: Beer, A.- M.,Grozeva A.,Zagorchev P., Lukanow J.,Comparative studi of thermal properties of mud and peat solusions applied in clinical practice, Biomediziniche Technik , 11,2003 Grozeva A., Beer A.M., Zagorchev P., Lukanow J. Action of water extract from Pomorie mud on the spontaneous contractile…

Луголечение

Написана от Публикувана в: Статии
Лугата представлява краен продукт при солодобива в Поморие. Получава се от рапата на Поморийското езеро след изпаряването на водата в солниците и кристализацията на солта. Тя остава над солния пласт като гъста маслоподобна течност с жълтокафяв цвят. В нея се съдържат всички съставки на морската вода и рапата, но в…
Калолечебните процедури се назначават по преценка на лекар, за лечение на основното заболяване, което се нуждае от калолечение, и винаги да бъдат съобразени с придружаващите болести. Слънцелечението и пясъколечението трябва да предхождат или да се правят 3 - 4 часа след калната процедура. 3.Къпанията в морето са забранени при по-голямата…

Балнеореакция

Написана от Публикувана в: Статии
При калолечение често след 5-6 процедура се появява балнеореакция, което налага спиране на процедурите за 1-2 дни. Тя се изразява с усилване на локалната симптоматика, а при по-силна балнеореакция към това се прибавят и общи явления. Балнеореакцията може да бъде местна и обща. Местната балнеореакция се нарича още огнищна. При…
България е изключително богата на балнеологични ресурси – минерални води и лечебна кал, които са се използвали още в древността. С най-голямо значение са находищата с лиманна, торфена и минерално-изворна кал. В непосредствена близост до тези находища вече повече от 100г. функционират специализирани лечебни заведения и балнеохотели, които предлагат пелоидотерапия…
Калолечението има доказано противовъзпалително и обезболяващо действие и стимулира метаболитните процеси в организма. С най-голяма ефективност е при следните заболявания Заболявания на опорно-двигателния апарат - артрози, артрити,болест на Бехтерев/анкилозиращ спондилит/ състояния след травми и фрактури Заболявания на периферната и централна нервна система – неврити, радикулити, дискова болест, детска церебрална парализа…
Като сложен природен продукт, въздействащ на организма чрез своите химически, физически,топлинни, електрически и други фактори, лечебната кал се прилага с различна концентрация, температура, локализация, продължителност и брой на калните процедури. Същевременно калната процедура може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други курортни естествени фактори -морска или минерална вода,…